QUANTUM CHEMISTRY GROUP

Ogłoszenie (04.12.2020)

Ogłoszenie konkursu na stypendium doktoranckie w ramach projektu
NCN OPUS 12 2016/23/B/ST4/01821.

Wyniki konkursu (.12.2020)


Ogłoszenie (21.09.2020)

Ogłoszenie konkursu na stypendium doktoranckie w ramach projektu
NCN SONATA BIS 9 2019/34/E/ST4/00451.

Wyniki konkursu (19.10.2020)