QUANTUM CHEMISTRY GROUP

Technologia informacyjna

Chemia kwantowa

Chemia teoretyczna

Zastosowania matematyki w chemii

Przyroda - studium podyplomowe

Statystyka

Bazy danych (databases)

Chemometrics

Numerical methods

Podstawy programowania

Chemia fizyczna

Chemia teoretyczna

Obliczenia kwantowo-mechaniczne
fazy skondensowanej

Orbitale Gaussa

GaussView 6 - ćwiczenia

Theoretical Chemistry

Przykładowe zadania 2019

Exemplary questions 2019