QUANTUM CHEMISTRY GROUP

Technologia informacyjna

Chemia kwantowa

Chemia teoretyczna

Zastosowania matematyki w chemii

Przyroda - studium podyplomowe

Statystyka

Bazy danych (databases)

Chemometrics

Numerical methods

Podstawy programowania

Chemia fizyczna

Podstawy programowania

Wprowadzenie do VBA

Najważniejsze okna IDE Visual Basic

Nazwy obiektów

Typy danych

Funkcje matematyczne i konwertujące

Właściwości formularzy

Argumenty funkcji MsgBox

Instrukcje sterujące - pętli i warunkowe

VBA - pojęcia podstawowe